Manteniment


Marcas / Principales fabricantes

Manteniment

En Martinez Ricart Succ. li oferim el manteniment més minuciós per a la seva instal·lació de calefacció o aire condicionat de la mà dels nostres tècnics especialistes en instal·lacions de climatització.

El Reial decret Legislatiu 1027/2007 en els seus Articles 25 i 26 estableix que el titular o usuari de la instal·lació és directament responsable de la mateixa i han d'encarregar a una Empresa Mantenedora Autoritzada la realització del manteniment de la seva instal·lació. Per a instal·lacions entre 5 i 70Kw de potència la Revisió Obligatòria RITE serà anual, les instal·lacions amb potència superior a 70Kw estan obligades a subscriure un Contracte de Manteniment i a realitzar comprovacions i revisions amb les periodicitats establertes en la Instrucció Tècnica IT 3 del RITE. La llei estableix que aquesta revisió o manteniment ha de ser realitzat periòdicament per una empresa certificada que haurà d'expedir el document CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT ITE-6 a l'usuari o titular.

És de gran importància el compliment de la normativa en relació als aparells de les instal·lacions tèrmiques, no solament per acatar la llei, sinó per la pròpia seguretat de la seva llar, l'estalvi energètic i el compromís amb el medi ambient.

Per poder complir aquesta normativa li oferim diferents modalitats de Contracte de Manteniment, Manteniment preventiu o de Revisió Anual RITE.


Baxiroca
Saunier Duval
Manaut
Junkers

Mitsubishi Electric
Kosner