Consells a usuaris


Marcas / Principales fabricantes

Consells a usuaris

Guia pràctica de l'energia - Consum eficient i responsable. llegir

Principals consells:


Calefacció

Instal·lació.

Deixa't sempre aconsellar per especialistes, no és el mateix refrigerar un espai petit, o una habitació on toca el sol durant més temps… Per a cada cas podràs triar un aparell o un altre, i així aconseguir major eficiència energètica.

Temperatura adequada.

La temperatura adequada per mantenir el confort en una casa durant l'hivern, és la de 20-21 graus centígrads, en unes condicions d'humitat entre el 40 i el 50%. Fins i tot, si és possible, pot rebaixar-se aquesta temperatura entre 3 i 5 graus en els dormitoris. Els 23 graus suposen, per cada grau de temperatura que s'augmenti, un increment del consum d'energia en un 7 %. Per això es recomana que només se superin els 21 graus centígrads quan la temperatura exterior sigui molt freda. Com s'entén, aquesta temperatura de "confort", la dels 20-21 graus, ha de donar-se quan l'usuari es troba en l'habitatge.

La temperatura "de manteniment", que hauria d'entrar en funcionament quan l'usuari surt de la seva casa per unes hores i vol mantenir certa temperatura en lloc d'apagar la calefacció (això últim hauria de fer-se en sortides de major durada). Per a això es recomana fixar els 15-17 graus centígrads.

Per contrarestar la possible congelació de les canonades en zones o períodes molt freds és recomanable establir un nivell de temperatura "antiglaçada" marcant un mínim topall de 5 graus centígrads.

Comptar amb un regulador de la temperatura del sistema de calefacció en instal·lacions individuals és molt important per a l'estalvi. Un termòstat que ens permeti definir temperatures, encesos i apagats segons programació diària o setmanal. El ventall de possibilitats és ampli, i existeixen opcions molt econòmiques per a l'usuari. Aparells més moderns poden disposar de sistemes de control de la temperatura més eficients, tals com sondes externes o interiors que regulin automàticament la temperatura ambienti segons la temperatura exterior.


Manteniment de la instal·lació.

La normativa RITE exigeix a titulars o usuaris d'instal·lacions de calefacció el degut manteniment de les mateixes. Però no solament per això és important revisar anualment la seva instal·lació i caldera. Un correcte funcionament dels aparells de calefacció pot suposar un important estalvi energètic i el pertinent estalvi econòmic en la factura de combustible, un manteniment adequat dels equips pot estalviar fins a un 15% de combustible i evitar avaries dels equips.

Les vàlvules termostáticas en radiadors poden suposar una important millora en la distribució de la calor generada. Són una solució accessible para gairebé qualsevol instal·lació ja existent i que poden amortitzar-se ràpidament davant els importants estalvis d'energia que suposen, entre un 8 % i un 13%.

No han de tapar-se els radiadors, ni utilitzar-los per assecar la roba mullada, ja que això incrementarà el consum i disminueix el confort.

L'aire contingut a l'interior dels radiadors dificulta la transmissió de calor. Així que és convenient, quan sigui necessari, purgar aquest aire. També és important saber que els radiadors solament han de ser purgats quan tinguin aire en el seu interior, cosa que s'evidenciarà per no presentar el rendiment adequat o en fer soroll de bombollejo.

La immensa majoria de calderes domèstiques treballen a una pressió en fred d'entre 1 i 1'5bar. És recomanable revisar periòdicament el nivell de pressió de la caldera, ja que el funcionament de la mateixa sense el nivell adequat, pot arribar a danyar-la o ser causa d'un mal funcionament de la instal·lació.


Accions en l'habitatge

És molt important ventilar les estades per renovar l'aire i millorar la qualitat del mateix. Per ventilar completament una habitació i renovar l'aire és suficient amb obrir les finestres al voltant de 10 minuts. A més, si es vol ventilar per espais, es recomana mantenir les portes tancades. Però cal saber que ventilar d'aquesta forma suposa una pèrdua energètica important, ja que deixarem escapés a l'ambient tota la calor o fred generat. Si es volen evitar aquestes pèrdues es poden utilitzar sistemes de ventilació mecànica amb recuperació d'energia, mantenint les condicions òptimes de qualitat de l'aire sense necessitat de malgastar energia.

En les hores de sol és convenient tenir obertes persianes i cortines perquè la calor del sol pugui entrar. I, al capvespre caldrà tancar-les per evitar que es perdi la calor.

Es recomana apagar la calefacció o reduir el seu ús al mínim, ja que amb la calor acumulada en l'habitatge i les mantes del llit és suficient per protegir-se del fred. Això pugues no ser així en llocs de fred intens o habitatges amb pèssims aïllaments, en tal cas el millor és mantenir una temperatura "de manteniment".

Pot ser pràctic tenir un ventilador de sostre per moure i fer descendir l'aire calent que estigui atrapat en el sostre aconseguint equilibrar la temperatura de l'ambient. L'aire calent és més lleuger i per tant la seva tendència natural és a pujar, podem trobar diferències de fins a 4ºC en diferents altures de la mateixa estada per efectes de l'estratificació.

Un aspecte bàsic en la climatització és l'aïllament, ja que una llar ben aïllada requereix entre un 20 % i un 40 % menys de consum energètic per tenir una temperatura "confort". Aquí les causes de pèrdua de calor i les solucions són múltiples. Està calculat que la calor d'un habitatge es perd a través de les parets (35 %), els sostres (25 %), escletxes (15 %), sòl (15 %) i les finestres (10 %). Els consells van des dels quals precisen d'una inversió, com és el d'instal·lar sistemes de doble finestra -o doble vidre-, fins a tractar que els caixetins de les persianes no tinguin escletxes, a més de tancar espais com el de la xemeneia quan no s'utilitzi i posar rivets adhesius en portes i finestres com a forma de conservar la calor. En cas que es vagin a fer reformes en l'habitatge és un moment per instal·lar un bon aïllament tèrmic en parets i sostres.

Aire condicionat

Instal·lació

Deixa't sempre aconsellar per especialistes, no és el mateix refrigerar un espai petit, o una habitació on toca el sol durant més temps… Per a cada cas podràs triar un aparell o un altre, i així aconseguir major eficiència energètica.

Acudint a un especialita evitessis la instal·lació d'un aire condicionat no eficient i de la despesa que, a la llarga, suposen en una llar. Encara que en inici surtin més barats, a llarg termini ho pagarem. Un aparell d'aire condicionat eficient pot arribar a estalviar fins a un 60% més que un de convencional.

Temperatura adequada.

Vigila i regula la temperatura, hem d'estar còmodes en la nostra llar, i és important saber que la temperatura més adequada és de 22ºC. Cal considerar que cada grau de més (menor temperatura) que posem, podem arribar a augmentar la despesa en la factura fins a un 8%.

Manteniment.

Mantingues el teu aparell sempre en bones condicions, mantenir els filtres d'aire nets és fonamental per a un correcte funcionament del nostre aparell d'aire.

Accions en l'habitatge

Ajuda't d'altres elements, quan la calor no sigui tan sufocant, tenir instal·lats ventiladors de sostre o portàtils ens pot ajudar a estalviar energia i diners.

Agafa hàbits per minimitzar la calor en la teva llar, ventilar a la nit o al matí a primera hora refrescarà l'ambient (és suficient amb 10 minuts). La resta del dia, millor mantenir la casa en penombra, evitant així augmentar la temperatura de la teva llar. Quan vagis a sortir de casa, apaga l'aire una mica abans, ja que el fred romandrà en l'ambient.